Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ!

Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KVKK, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMACI VE HUKUKİ NEDENLERİ

Mevcut durumda letgo mobil uygulamasını (“Uygulama”) ve www.letgo.com web sayfasını (“Web Sitesi”) işletmekteyiz (Uygulama ve Web Sayfası, birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır).

Biz ve hizmet sağlayıcılarımız kişisel verilerinizi toplayabilmektedir. Söz konusu bilgiler isminizi, e-posta adresinizi, posta adresinizi, doğum gününüzü, cinsiyetinizi ve fotoğraflarınızı içerebilir. Kişisel verilerinizi, sizin diğer kullanıcılar ile alım satım işlemleri yaptığınız Hizmetlerimizin ve mallarınızı pazarlamanızı sağlayan Hizmetlerimizin size sunulabilmesi amacıyla kullanmaktayız.


evdesanat.com’da yayınlamış olduğunuz herhangi bir ilanı, yüklenmiş olan ürün fotoğrafı/görüntüsü ve ilanla ilgili diğer veriler (kullanıcı adı ve fiziksel konumu içerecek biçimde) dahil, kendi reklam amaçlarımız için (sosyal medya, Facebook ilanları, haber bültenleri ve herhangi bir medya platformu için ilanlar) kullanabiliriz.

Hukuka uygun olması halinde, sizlere e-posta gibi elektronik iletişim kanalları vasıtasıyla elektronik ticari ileti gönderebiliriz ve sizleri sunduğumuz ürünler, Hizmetler, fırsatlar veya şirketimizle ilgili diğer ticari içerikle ilgili bilgilendirebiliriz. Kişisel verileriniz, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanabilir ve bu amaçlarla kullanılabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin diğer amaç ve hukuki nedenler şöyledir: kullanıcılarımızın kimliklerinin doğrulanması, elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması, hizmetlerimiz, haklarımız ve malvarlığımızın emniyete alınması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ilgili devlet kurumlarının ve emniyet güçlerinin taleplerinin yerine getirilmesi, işlerimizin hayatın ve ticaretin olağan akışında sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri şikayetlerinin sonuçlandırılması ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olan veri güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişiler


Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Genel yönetim kurumları kanallar aracılığıyla kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda ve açık rıza alınması suretiyle veya diğer hukuka uygunluk zorunluluklarına dayanarak toplanabilir.

İlaveten kişisel verilerinizi (hukuka uygun olduğu ölçüde), kamuya açık veri tabanlarından, pazarlama iş ortaklarımızdan, sosyal medya platformlarından (arkadaşınız olan veya başka şekilde bağlantı kurduğunuz kişiler dahil olmak üzere) ve diğer üçüncü kişilerden de alabiliriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 Uyarınca Haklarınız
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, bize başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRESİ

Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu ve/veya izin verildiği sürece işlenecektir.

Bizlere info@evdesanat.com adresinden ulaşabilirsiniz

Kullanıcı ve Gizlilik Politikası’na http://evdesanat.com/es/gizlilik-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz.